header terapiereiki

Akce

Pořádání seminářů a přednášek je mou dlouhodobou zálibou. Začalo to před mnoha lety na jiném místě, v jiné práci, s jinými lidmi. 
 
Jistě jste to již zažili, že dobré nápady přicházejí rádoby „z nenadání“, a tak to bylo i s projekty, které jsem vytvořila s kolegy tehdy ještě na Městském úřadu v Přerově, oddělení sociální prevence. Nechyběl elán, chuť tvořit a dobré zázemí pro realizaci.
 
Světlo světa nejdříve spatřil Výchovně vzdělávací projekt pro děti ze sociálně slabých rodin, rodin dohledových (ne vždy dokonalá péče rodičů, mnohdy jejich alkoholismus, ...). Vytvořili jsme skupinu dětí, se kterými jsme se každý měsíc setkávali  na tematických přednáškách, pořádali jsme pro ně výlety a výchovně vzdělávací tábory. Tábory, jak z názvu již na vás dýchá, nebyly jen o hře a sportování, ale i o vzdělávání. Formou kvízů, soutěží jsme předávali dětem znalosti z  oblastí etikety, psychologie, přírody, zdravotnictví a dalších. Poznávali jsme místa blízká a i trochu vzdálená od Přerova. Mnohdy to byly pro děti první objevné cesty.  Z těchto pobytů jsem si odvážela pocit radosti, smíchu na dříve někdy vážných dětských tvářích, jejich uvolněnost a spontánnost.
 
Odměnou, že jsme to dělali dobře, mi je to, že mnoho z těchto dětí, byť jsou již dospělé, mě znovu oslovily.Uchovaly si v sobě prožitky ze společně strávených pobytů a ty si odnášejí do svých životů. 
 
Dalším vytvořeným projektem byl Primárně preventivní program. Nápad se rodil postupně. Věděli jsme, co chceme, hledali cesty jak program uchytit. Byli to hodiny přemýšlení, tvoření, přetváření, hledání inspirace. Myslím, že s odstupem času musím bez jediného zaváhání říct, že Program měl a má kvalitu, trvá dodnes. S kolegou jsme program vytvořili, tři roky vedli a následně předali. Pevný základ je důležitý ve všem  - propojenost, komunikace, spolupráce. Zkoordinovali jsme státní a nestátní organizace, které se ve městě Přerově zabývaly primárně preventivní prevencí a přednášely na základních školách svá témata. Do té doby docházelo například k tomu, že do určitých ročníků chodilo více organizací s podobným tématem apod. Organizace se domluvily, vytvořily systém přednášek, aby jednotlivé ročníky byly tematicky pokryty a postupně si žáci získané dovednosti osvojovali. Vznikla tak větší možnost komunikace se školou, podchycení problémových žáků a hlavně větší komunikace mezi jednotlivými organizacemi, které si na měsíčních poradách předávaly své zkušenosti. Do projektu od prvního ročníku byly přihlášeny všechny základní školy ve městě Přerově a okruh škol se pomalu rozrůstal. A tady se prohloubila má záliba přednášet. V té době jsme měli odpřednášeno desítky hodin.
 
Když jsem po mateřské dovolené přemýšlela, jestli se vrátím na úřad anebo vykročím jiným směrem, tak jsem také přemýšlela, co z toho, co mě skutečně baví, bych si v nové práci uchovala.
 
A tak s proměnou témat pořádám semináře, víkendové pobyty, zážitkové pobyty, pobyty v rakouském Maria Alm s poznáváním krásné alpské krajiny. Spolupracuji s MUDr. Alenou Hamplovou v pořádání úspěšných víkendových kurzů nejen o bylinách a celostních technikách. S Mgr. Žanetou Slováčkovou pořádáme úžasné víkendové pobyty pro ženy.
 
Vyučuji techniky EFT, MT, se kterými v praxi pracuji. Můžete volit mezi výukou skupinovou nebo individuální.
 
Pořádám přednášky na různá témata jako například „O autopatii“, „Rituály štěstí“, „Hledání vlastní kreativity“ a další.
 

O nápady není nouze!!!!! 

Nově pořádám jednodenní výcviky Metamorfní techniky.

Rozhodně se máte  na co těšit a z čeho vybírat!!!