header terapiereiki

Autopatická lahvička

Je určena k postupnému průtokovému naředění (homeopatickému potencování) vlastní tělesné informace vodou na jemnohmotnou úroveň.

 

Jakou vodu použít při přípravě autopatického preparátu

Voda – stolní pramenitá voda, která nemá vyšší obsah minerálů, bez chloru, žádná chemikálie, nesmí to být voda sycená kysličníkem uhličitým, nesmí jít o vodu léčivou.

Vhodná je i vodovodní pitná voda filtrovaná buď uhlíkovým kuchyňským filtrem nebo osmotickým filtrem – před plivnutím do kundiky voda cca 1 min už protéká (za 30s je potence 40C, 1 min – 80C, 10 min – 800C, 12,5 min – 1000C neboli 1M, 25 min – 2000C neboli 2M), 5 sekund před koncem zastavit vodu.

Studniční voda pitná

Čistá destilovaná voda

Individuální stanovení potence

Podle VITALITY člověka, a to od jeho narození (malé dítě je vitálnější než 80 letý člověk, ale pokud je nemocné, může to být i naopak).

Základním kritériem vitality je hloubka, do jaké mohla patologie v organismu postoupit. Čím hlubší problém, tím slabší vitalita.

1. Nejméně vitální člověk …… 1l

Lidé starší 60 let se závažnými poruchami vnitřních orgánů nebo starší lidé, nemocní, po operacích srdce, játra, ledviny, dlouhodobě užívají léky, u chronicky nemocných starších 70 let.

2. Slabá vitalita …… 2l

Historie vážných chronických nemocí vnitřních orgánů, braní léků a operací. U nepříliš závažně zdravotně postižených jedinců mezi 60 a 70 lety.

3. Střední vitalita …… 3l

Střední a mladší věk, s dlouhou historií chronických nemocí, braní léků, lehčí operace, astma.

4. Dostatečná vitalita, aktivní lidé …… 5-6l

U lidí aktivních, dostatečné vitality, do 55 let věku, lehčí, povrchnější chronické obtíže. Zejména na počátek autopatie podávat 6l – lidi kolem 40 let, děti, alergie, ekzémy, onemocnění na mentální úrovni.

5. Velmi dobrá vitalita …… 7-9l

U lidí s lehkými fyzickými problémy, jádro problému pociťují spíše v psychické oblasti.

Zdraví lidé, kteří chtějí získat větší psychickou kapacitu, koncentraci, větší efektivní jednání, odolnost proti stresu apod.