header terapiereiki

AUTOPATIE

Je to metoda celostního pozitivního ovlivňování organismu od jeho spirituální sféry přes mysl až po jednotlivé tělesné orgány. Vyrostla na základě klasické homeopatie. Na rozdíl od ní však nepoužívá léky, nýbrž homeopaticky upravenou informaci z vlastní sliny, dechu, prány, stolice,… léčené osoby.

Neléčí nemoci, ale výhradně vnitřní jemnohmotný vibrující spirituální organizační systém v člověku. Zlepšení jeho funkce se druhotně projevuje ve zlepšování organismu na všech tomuto systému podřízených úrovní člověka, od psychiky až po jednotlivé fyzické orgány. Nárůst harmonie a kvality života může zahrnovat také sociální prvky, efektivitu jednání, odstraňování karmických zátěží, posílení spirituální složky osobnosti a zejména postupné zmenšování a odstraňování utrpení. Tedy i nemocí.

Autopatie neléčí nemoci. Navrací zdraví podle individuálních možností každého jedince.

Je jednoduchá, účinná a pro každého dostupná.

Je to metoda využívající vlastností vody při přenosu jemnohmotné informace. K přípravě preparátu se využívá autopatické lahvičky (kundiky) dle přesně stanoveného postupu.

Mgr. Jiří Čehovský je léčitel, jeden ze zakladatelů české homeopatie a autopatie. Obojí vyučuje na své Homeopatické akademii v Praze.

www.autopatie.cz