header terapiereiki

Důležité autopatické pojmy

Zákony léčby – Heringovy zákony

  1. zevnitř ven (mysl je vnitřněji uložená sféra než plíce jsou vnitřní orgán než hrdlo a hrdlo je vnitřnější než kůže)
  2. potíže se léčí v opačném pořadí než se objevily (i u akutních stavů – horečky, angína,…)
  3. pořadí důležitosti (náš organismus ví, co je pro nás nejdůležitější řešit)
  4. symptomy odcházejí shora dolů (ekzém se nejdříve zlepší na obličeji, krku, prsou a teprve nakonec na nohách, případně se může shora přesunout dolů než zmizí, jsou i výjimky)

Nejzávažnější poškození se léčí jako první.

Zlepšování prochází hierarchicky

  1. jemnohmotný organizační systém člověka (preparát zapůsobí rezonancí na jemnohmotný organizační systém)
  2. mysl, schopnost posuzovat, emoce
  3. fyzické orgány od mozku přes srdce a vnitřní orgány základní životní důležitosti (játra, ledviny atp.) až ke kloubům a sliznici nosu

Reverzní symptomy

V průběhu vylaďování se člověk může setkat se starými problémy, které kdysi měl, a které se již dávno neprojevovaly.

Znovuobjevení starých (reverzních) symptomů, povrchově uložených, je pozitivní. Průběh je mírnější, kratší. Organismus prochází na cestě vzhůru starými frekvenčními stavy.

V případě nejistoty při projevení reverzního symptomu je možné dle vlastního uvážení podstoupit nějaký test, o posouzení lékaře atp. Je vhodné konzultovat autopatického poradce, který posoudí situaci, zda se jedná o reverzní starý symptom - v tom případě další autopatický preparát nepodáváme nebo se vyčerpal účinek dosavadní potence a je nutné ji zvýšit a zdravotní stav se začíná zhoršovat, jedná se o pokles k původní patologii.

Čistící reakce

V prvních dnech nebo týdnech po podání preparátu se mohou objevit čistící reakce, zvýšené vyplavování toxinů z těla (častější močení, stolice, hojnější pocení). V průběhu harmonizace se mohou objevit i výtoky z nosu, z vaginy atp. Tyto čistící reakce trvají hodiny nebo dny, výjimečně při slabším projevu týdny, a pak mizí. Člověk se po nich obvykle cítí lépe než předtím. Jako mentální čistící symptom se může objevit vztek.

Léčivá krize

Např. u chronických potíží + nějaká bolest (astma, bolestivá menstruace) – vše se zlepšuje (organismus bere sílu, aby překonal nejdůležitější obtíž) a najednou přijde zhoršení bolesti např. menstruace. Po čase nebo náhle potíže zmizí. To stejné následuje např. s ekzémem.

Léčivá krize obvykle předchází vymizení chronického problému.

U léčivé krize je nutné trpělivý přístup, vyčkat 3-7 dní někdy i déle, zda problém vymizí. Pokud nemizí, může jít o RELAPS – v tom případě se zvyšuje potence nebo se změní četnost podávání AP, způsob přípravy preparátu apod.

RELAPS

Odstraněné potíže se znovu vracejí (směr vývoje je nyní „směrem dovnitř“ – např. se obnoví již vyléčená nespavost – upadání do původního stavu před léčbou).

Dosti často se první známky relapsu projeví přímo hlouběji uloženým psychickým problémem, např. zhoršeným spánkem, zatímco vnější fyzické zlepšení dosud setrvačností trvá. Jakmile se vrátí vnitřně uložený problém a přetrvá delší dobu (alespoň dva dny a déle) – jde o RELAPS (symptomy se projevují ve směru dovnitř je to proti Heringovým zákonům.

Rozpoznání RELAPSU je hlavním smyslem poradenství v autopatii. Náš zdravotní stav neustále kolísá i přes den, v noci – nutné porovnat stav ve větším časovém odstupu, posoudit,  zda se pohybujeme po vzestupné, byť vlnité, křivce.