header terapiereiki

HO ´OPONOPONO

Havajská technika na vytvoření hojnosti, zdraví, míru,…

Zjednodušeně znamená „narovnání“ či „náprava chyby“.

Filozofií této techniky je uznání 100% zodpovědnosti za vytvoření obtížné situace. Jádrem problému je naše vlastní chybné uvažování, nikoliv chybné uvažování někoho druhého.

Podle starých Havajců má každá chyba původ v myšlenkách, které jsou poskvrněny bolestivými vzpomínkami na minulost. Ho´oponopono je způsob, jak uvolnit energii těchto bolestivých vzpomínek či chyb, které mohou mít za následek nerovnováhu nebo nemoc. Je to způsob řešení problému odehrávající se výhradně uvnitř.

Tuto techniku vytvořila Morrnah, která ji předala Dr. Hew Lenovi.

Touhle modlitbou pomohla Morrnah stovkám ne-li tisícům lidí. Je jednoduchá, ale velmi silná:

Božský stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotně… Pokud jsem se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech a skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění…. Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo…. A tak se staň.

Dr. Hew Len Ihalekala, používá k léčení tento způsob:

„Lituji“

„Prosím odpusť mi“

„Děkuji ti“

„Miluji tě“

Vyslovením „Lituji“, sdělujete Božství, že ve své nitru žádáte o odpuštění čehokoliv, čím jste tento program přitáhli. Neprosíte Božství, aby vám odpustilo, ale aby vám pomohlo odpustit sobě samému.

Slovy „Děkuji ti“ vyjadřujete svou vděčnost a dáváte najevo víru, že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných. Slova „Miluji tě“ rozproudí zablokovanou energii a spojí Vás s Božstvím. Nulový stav je stavem čisté lásky a nemá žádná omezení. Vyjádřením lásky se do něj dostáváte.

Na semináři Dr. Ihaleakali získáte mnoho dalších informací a dalších 12 čistících kroků, která využívá tato technika, které jsou dostupné pouze pro účastníky tohoto semináře. Jsou opravdu úžasné!!!