header terapiereiki
Alternativní text
 
Kořeny práce tohoto druhu již nalezneme u starých Egypťanů, kteří prováděli práci na nohou a snažili se tak vnést staré a překonané životní vzorce do vědomí a přeměnit je. Vzývali slunce a využívali ke své práci jeho světelnou energii. Pokrývky hlavy byly uzpůsobeny tak, aby na ně dopadalo co nejvíce slunečního světla.
 
Metamorfní technika pracuje s vrozenou inteligencí životní síly ošetřovaného a se schopností regenerace každého organismu. Působí na principu uvolnění vitální energie toho, komu ji aplikujeme.