header terapiereiki

Autopatické vyšetření

Vyšetření probíhá formou rozhovoru, kdy zjistíme zdravotní historii, a to od narození po současný stav. Formou otázek zjistíme „Co Vás trápí?“ „Jaké máte problémy?“ Každou bolest přesně lokalizujeme, intenzita, charakter – zaznamenávají se i subjektivní pocity, vjemy, dojmy. Přesné projevy, čas, délka trvání, jak se problém vyvíjel v průběhu času, …
Lékařské diagnózy nejsou nutné – zaznamenáme také, jaké subjektivní dojmy jsou s případnou diagnózou spojeny.
Zjistíme, co byste na sobě chtěl(a) zlepšit?
Příčina nemoci může být ve strachu, úzkosti, nejistotě apod. – i to by mělo být vylepšeno.

Zjištěné informace jsou nutné ke stanovení potence (stupeň ředění) preparátu, který se podá na začátku autopatického působení, tzn. kolik vody prolijeme autopatickou lahvičkou. Hlavním kritériem je vitalita a celkový stav dotyčné osoby, včetně věku.

Další konzultace probíhá za 5-6 týdnů. U vážných zdravotních stavů jsou konzultace častěji. Chronické obtíže hodnotíme až po delším časovém úseku. Je možné telefonické poradenství mezi konzultacemi, rovněž i konzultace přes skype. V průběhu autopatické léčby je důležité, aby jste si do deníčku zaznamenávali všechny změny stavu (pozitivní i negativní) – uvede se datum, hodina, co se děje. Tyto záznamy je vhodné uchovat i v průběhu času, kdy se k autopatii můžete vrátit.

Při druhém kontrolním vyšetření projdeme záznam z 1. vyšetření. Zjišťujeme, zda všechny potíže trvají. Jak se změnila jejich intenzita? Vše porovnáme postupně a systematicky se současností a zapíšeme. Prozkoumáváme tedy současný stav těla a mysli. Probereme všechny změny, které jste si zaznamenali do Vašeho deníčku. Tyto informace jsou cenné k předcházení reverzních symptomů. Stanovíme další způsob léčby.