header terapiereiki


Alternativní text
METAMORFNÍ TECHNIKA 
                   

Metamorfóza = přeměna

Vztahuje se k životním vzorců, které mají být přeměněny. Metoda svým přístupem rozvíjí vědomí a odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během prenatálního období, kdy embryo vyrůstalo v matčině těle.  Jedná se o takové životní vzorce, které byly vytvořené díky zkušenosti v matčině těle, které se v rodině předávají dále. Vzorce se mohou na dítě přenést jak z matčiny tak otcovy strany. Brání k plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici.

Základní nastavení každého z nás se formuje již v prenatálním období. Kromě orgánů se v tomto období vytváří také postoje k sobě, okolí, vytváří se zde také jednotlivé čakry – energetická centra, které vyživují naše jednotlivé orgány a části těla.

 

Účinek postupné a přirozené proměny prostřednictvím uvolnění energetických bloků, které mohou omezovat člověka na emocionální, psychické či fyzické úrovni a následné "navrácení"  do jeho přirozeného způsobu bytí a plného potenciálu prostřednictvím aplikace METAMORFNÍ TECHNIKY je v těchto momentech obzvlášť cenný. Hluboce, přirozeně a silně napomáhá pohybu dopředu a usnadňuje uvolnění a opuštění starých schémat.

Pamatujte, že MT působí na principu uvolnění vitální energie toho, komu ji aplikujeme. Vitální energie je řízena Vyšší inteligencí, která je nezávislá na úrovni vědomí ošetřovaného a jejíž charakteristikou je automatický sebeléčebný proces té úrovně či části bytosti, která jej v daný okamžik nejvíce potřebuje. MT má tudíž nepředstavitelně silný  transformační tvořivý potenciál, i když je pro nás většinou nezvykle jemná a neviditelná.