header terapiereiki

Co je to Reiki

Akt přikládání rukou na lidské tělo, zvířecí tělo s úmyslem poskytnout útěchu a zmírnit bolest. Každé lidské tělo vyzařuje teplo a energie. Tato energie je sama životní síla a má tolik pojmenování kolik je na světě různých civilizací. V Japonsku se této energii říká „ki“ a odtud je odvozeno slovo „reiki“. Člověku, který byl do Reiki zasvěcen byly otevřeny a pročištěny energetické kanály. Zasvěcení je to, co Reiki odlišuje od všech ostatních metod léčení přikládání rukou či dotykem.

Energie Reiki působí na všech úrovních: fyzické, emoční, duševní, duchovní. Léčí celého člověka. Má inteligenci a působí tam, kde je jí třeba (např. při léčení bolesti hlavy, může současně léčit i další orgány a působit i na jiných úrovních než fyzických, energie si sama najde příčinu problému).

Reiki:

  • Uvolňuje bolest, urychluje léčebný proces, zastavuje krvácení, relaxuje léčeného člověka a vyrovnává jeho čakry a celkově jeho energetické pole.
  • Dochází k emočnímu zklidnění, uvádí do rovnováhy levou a pravou hemisféru mozku.
  • Pravidelný kontakt s Reiki vyvolává uvolnění, detoxikační procesy na všech úrovních a člověka naplní pozitivní energií.
  • Podporuje životní procesy, pomáhá odstraňovat jedy a odpady na všech úrovních.
  • Uvolňuje ztuhlé svaly, zklidňuje emoce
  • Může pomoci zhojit rychleji zlomenou kost
  • Nemá žádný negativní vliv na působení léků či léčebných procedur, naopak léčebnému procesu napomáhá, léčebný proces urychluje
  • Je pozitivní nejde proti ničí vůli.