header terapiereiki
Alternativní text
CO UMOŽŇUJE METAMORFNÍ TECHNIKA
 
Plné využití vašich schopností a tvořivosti.
Najít odvahu, sebe-důvěru a sebe-lásku pro to být sebe-vědomou jedinečnou bytostí.
Umožňuje člověku vědomější pohled na svůj život, zdraví, vztahy.
Rozšiřuje vědomí.
Lidé ve svém plném potenciálu, tudíž bez bloků, se rychleji vyvíjí, mají hlubokou sebedůvěru, vyšší IQ, jsou empatičtí, citově zralejší, spolupracující, tvůrčí, milující, soustředění a vědomě tvoří svůj život.