header terapiereiki

 

Alternativní text
Pokud máte zájem osvojit si základy EFT je možné se přihlásit na individuální výcvik základů EFT nebo můžete se svými přáteli, rodinnými příslušníky vytvořit skupinku a přijít na hodinové EFT setkání, na kterých Vás naučím, jak si můžete sami uvolňovat stres, napětí, obavy a další zátěže, se kterými se setkáváme v každodenním životě, dozvíte se, jak EFT pracuje s bolestí, traumatem a osvojíte si základní techniky EFT.
 
INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK ZÁKLADŮ EFT
 
Datum a čas dle dohody
Cena 1250,- /2,5 hodiny
 
 
SKUPINOVÁ HODINOVÁ SETKÁNÍ
 
Témata:
 1/ Techniky práce se stresem
 2/ EFT – bolest, zlomené srdce, nemoci
 3/ EFT – postupy EFT
 
Obsah témat lze rozšířit dle dohody.
 
Datum a čas dle dohody
Skupinky po 2-4 osobách
cena 250,- Kč/60minut/osoba
 
 
Na společné setkání s Vámi se těším.