header terapiereiki

Zásady Reiki

1. Právě dnes neměj zlost (dnes v sobě utiším všechnu zlobu)

Hněv je znamením strachu, kdy se člověk snaží plout proti přirozenému proudu událostí, hněv blokuje i kořenovou čakru. Disharmonické prvky a nerovnováhu hledejme sami v sobě. Dle zákona přitažlivosti každý přitahuje lidi na příbuzné frekvenci vyzařování (kdo nenávidí bude zakoušet nenávist druhých, kdo se rozhodne druhé milovat, bude milován.

2. Právě dnes neměj obavy (dnes zapomenu na všechno trápení)

Zdrojem obav je strach ze změny. Strach otevírá dveře negativním energiím. Většina lidí myslí a jedná na úrovni ega, které potřebuje ke své existenci, uznání druhých. Často se obáváme, že věci se nemohou vyvíjet jinak než jsme mysleli. Starosti blokují sexuální čakru, která je čakrou radosti ze života.

3. S uvědoměním vykonávej práci (dnes budu svou práci dělat poctivě, dnes buď upřímný, upřímně a radostně se oddej své práci)

Každým přítomným okamžikem tvoříme svou budoucnost. Všechno co děláš, dělej s radostí a láskou. „Přestaň se obelhávat a stůj za tím co děláš nebo změň svůj život!“

4. Buď k lidem vlídný (dnes budu laskavý ke všem bytostem)

Dívejme se na sebe a své okolí s láskou. Neposuzuj chování druhých jen svýma očima, každý z nás má svou mapu poznání a je na určité úrovni vědomí. Jsme odpovědni za každou svou myšlenku, za každý svůj čin.

5. Ráno i večer sepni ruce v modlitbu,mysli ve své mysli a zpívej svými ústy (dnes buď naplněn vděčností za všechna požehnání)

Buďme vděčni za každý okamžik svého života, za všechno co dostáváme, čím se učíme, i tehdy když to bolí. Každá situace je otázkou naší volby. Cesta k vnitřní síle vede přes naše srdce, nutné je situaci pochopit, zbavit se strachu a pochybností a vydat se na cestu lásky a moudrosti.