header terapiereiki

ŽIVOTNÍ VZORCE A JEJICH PŘEMĚNA  

Životní vzorec je duchovní koncept, který je většinou uložen v podvědomí jako negativní vzorce chování a blokuje určité situace, aniž by se člověk od nich mohl osvobodit pomocí vlastních sil. Je to určité zaběhnuté schéma chování. Pouze pozitivním  myšlením, afirmacemi se takto negativní zanesené negativní přesvědčení z povědomí neuvolní. Podvědomé vzorce myšlení jsou silnější a cestu k uvolnění uzavírají.

Člověk často takto negativní vzorce chování zatlačí hluboko do podvědomí, protože si už nepřeje nic takového zažít, blok však v těle zůstává.  V okamžiku, kdy v životě člověka se vyskytne událost, která se podobá předchozí zkušenosti, blok se aktivuje. Zatlačené pocity se vynořují na povrch ještě ve větší síle. Chtějí být uvolněny, zpracovány. V člověku existuje síla, která touží po tom být celistvá a zdravá.  Tato síla nutí člověka dostávat se do situací, ve kterých je konfrontován s pocity tohoto energetického bloku do doby, než je připraven trauma rozpoznat, zpracovat a získat cenné zkušenosti.

Někteří lidé se potřebují dostat skutečně pod velký tlak, který je vytvořen zejména vnějšími situacemi a neexistuje již jiná cesta než vzchopit se starým vzorcům chování a z nich vznikajícím nemocem se postavit.

V rodinách se mohou předávat nejen životní vzorce, ale i stále se opakující se nemoci. Takové nemoci představují zpevněnou podobu životních vzorců, přesně odrážejí duševně-duchovní vzorec v tělesné rovině dané rodiny. Vzorce jsou většinou nevědomé až do chvíle, než někdo z této řady vystoupí a odhodlá se je důkladně osvětlit a odstranit. Takové odstranění pak zasáhne i čtyři generace do minulosti a čtyři generace do budoucnosti. Přeměna negativního životního vzorce tak představuje  obnovení buněk a změnu struktury na všech úrovních. Velké množství dosud utlačované životní síly bude moci opět volně proudit a rozvíjet se.

Obvykle jsou prenatální vzorce a struktury předávány z generace na generaci a jsou usazeny tak hluboko v podvědomí, v buněčných strukturách i v genetické výbavě člověka, že si  jich je  jedinec jen minimálně vědom. Je velice obtížné takové vzorce pomocí nejrůznějších metod odhalit, natožpak, že by se to podařilo samotnému člověku. Občas mohou mít na embryo dopad i zcela běžná a všeobecná očekávání rodičů ve vztahu k jejich budoucímu dítěti (např. rodiče touží po synovi a narodí se dívka).

Metamorfóza odkryje a odstraní všechny otisky prenatálního období. Negativní životní vzorce je možné přeměnit ve vzorce pozitivní. 

Metamorfóza odkryje a odstraní všechny otisky prenatálního období. Negativní životní vzorce je možné přeměnit ve vzorce pozitivní.